Baza danych - dodawanieTutaj możesz dodać bazę danych sobie lub użytkownikowi, jeżeli tylko masz do tego uprawnienia.


  • Użytkownik - Użytkownik z którym dodawana baza danych będzie skojarzona (użytkownik musi mieć możliwość posiadania baz danych co definiujemy dodając lub edytując użytkownika systemowego).
  • Typ bazy - Typ bazy, możliwy wybór pomiędzy MySQL lub Postgres.
  • Quota - Ograniczenie powierzchni dyskowej jaką baza będzie mogła zajmować, standardowo pojedyncza baza danych może mieć maksymalnie 25 MB, jest to zalecane ograniczenie ze względu na wydajność bazy danych.
  • Nazwa - Nazwa bazy danych, do nazwy standardowo dodawana jest końcówka z nazwą domeny w której znajduje się "VIP" (np: "nazwabazy_wa3test").
  • Belka Użytkownicy - Tutaj znajduje się lista użytkowników którzy będą mieli dostęp do baz danych (możesz utworzyć kilku użytkowników, są to użytkownicy którzy są wykorzystywani podczas połączenia z bazą danych).Użytkownicy do bazy danych są niezależni od użytkowników systemowych i posiadają własne niezależne hasła.
  • Użytkownik - Login użytkownika, który będzie dodany do listy użytkowników mających dostęp do bazy.
  • Hasło - Hasło użytkownika dodawanego do listy.

Podczas dodawania bazy danych należy pamiętać o zdefiniowaniu użytkowników do niej. Użytkownik zawsze posiada login i hasło i dane takie wykorzystywane są najczęściej przy konfiguracji stron www które wymagają bazy danych. Należy więc dodać przynajmniej jednego użytkownika. Robi się to poprzez wpisanie w dziale "Użytkownicy bazy", użytkownika (jest to nic innego jak login), oraz podwójnie hasła. Z prawej strony przyciskamy "Dodaj" co powoduje dodanie zdefiniowanego użytkownika do bazy. Ponieważ użytkowników może być kilku można dodać ich więcej analogicznie postępując. Uwaga! Użytkownik tworzony jest zawsze z postfiksem naszego konta czyli np: login_nazwa. Na koniec należy oczywiście zatwierdzić zmiany.