WWW

Skrót od World Wide Web - ogólne określenie sieci witryn internetowych tworzonych przy pomocy języka formatowania tekstu HTML.