Postfix problem z SMTP mail error 452 4.3.1 Insufficient system storage

Jeśli podczas wysyłki wiadomości otrzymujesz zwrotkę od serwera i błąd tego typu:

SMTP mail error 452 4.3.1 Insufficient system storage
prawdopodobną przyczyną tego błędu jest brak miejsca na partycji dysku, do którego jest przypisany folder /var. Zazwyczaj Postfix znajduje się w katalogu   /var/spool/postfix.

Aby sprawdzić wykorzystanie powierzchni dyskowej należy w linii komend wykonać polecenie.:

df -h

Potrzebne będzie także przejrzenie domyślnej konfiguracji programu "Postifx". Aby to zrobić w linii komend wykonaj polecenie.:

postconf -n

Przykładowa treść pliku konfiguracyjnego:

append_dot_mydomain = no
biff = no
broken_sasl_auth_clients = yes
config_directory = /etc/postfix
html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
mailbox_size_limit = 1048200000
message_size_limit = 30720000
mydestination = forpsi.vps.forpsi.com, localhost, localhost.localdomain
myhostname = forpsi.vps.forpsi.com
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps
queue_minfree = 0
readme_directory = /usr/share/doc/postfix
recipient_delimiter = +
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Centos)
smtpd_delay_reject = yes
smtpd_error_sleep_time = 3h
smtpd_hard_error_limit = 23
smtpd_helo_required = yes
smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks,    reject_invalid_hostname,    permit
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,    permit_sasl_authenticated,    reject_unauth_destination,    reject_non_fqdn_recipient,    reject_unknown_recipient_domain,    reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,    permit
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sender_restrictions = permit_sasl_authenticated,    permit_mynetworks,    reject_non_fqdn_sender,    reject_unknown_sender_domain,    permit
smtpd_soft_error_limit = 10
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
virtual_gid_maps = static:4000
virtual_mailbox_base = /home/vmail
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_transport = dovecot
virtual_uid_maps = static:4000

W naszym przypadku będziemy szukać fragmentu, w którym znajduje się parametr "message_size_limit = 30720000"

Wymagane jest aby wolna powierzchnia na dysku , lub partycji była nie mniejsza niż iloraz  1,5 X message_size_limit .

istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu w przypadku gdy brakuje "wolnej" powierzchni na dysku
 -  redukcja parametru w pliku konfiguracyjnym , przydatna komenda : { postconf -e "message_size_limit = 30720000".
-   przypisanie nowego folderu dla  poczty na dysku/partycji gdzie jest więcej miejsca.

*Uwaga, przedstawione wskazówki opisują pewien konkretny przypadek, polecenia i struktura katalogów mogą być inne w zależności od  dystrybucji systemu Linux z którego korzystasz, ale sama zasada i  idea rozwiązania problemu prawidłowa.