Kompresja GZIP

Aby zmniejszyć rozmiar przesyłanych plików, możliwe jest włączenie ich kompresji przez serwer WWW przed przesłaniem do przeglądarki klienta.
Ustawienia są wprowadzane w pliku .htaccess. Edycja istniejącego lub przesłanie go na serwer możliwe jest przy pomocy klienta FTP.
Oto przykład kompresji plików kaskadowych arkuszy styli:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
Poniżej przykład dla innych popularnych typów MIME:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/html text/plain application/json text/xml application/javascript
Wpis może wyglądać również w poniższy sposób:
<IfModule mod_deflate.c>
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/json
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-sfnt
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/vnd.microsoft.icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
</IfModule>