Plesk – Włączenie i konfiguracja e-maili

1. Aktywacja usługi w Plesk
Po zainstalowaniu Plesk, usługi e-mail nie są domyślnie włączone.
 
Zaloguj się do panelu Plesk I przejdź do Tools & Settings > Mail > Mail server settings. Zaznacz opcję Enable mail management functions in Plesk I potwierdź.
 
2. Hostname
Hostname to nazwa serwera domenowego. Jego konfiguracja jest niezbędna w celu prawidłowego działania usługi e-mail.
 
Użyj rekordu A serwer.domena.pl aby skierować domenę na adres IP serwera. Następnie ustaw tą nazwę domeny w panelu Plesk – przejdź do Tools & Settings > General Settings > Server Settings. Wypełnij pole Full hostname nazwą domeny która kieruje na serwer – na przykład, serwer.domena.pl. Nie jest to domena z której muszą być wysyłane e-maile.
 
3. RDNS
RDNS/PTR jest rekordem odwróconym – pozwala na tłumaczenie adresu IP do nazwy domeny. Wysyłając e-maila, serwer odbiorcy porównuje adres IP serwera z rekordem RDNS dla domeny powiązanej z serwerem. Jeśli rekord nie pasuje, wiadomość e-mail w większości przypadków zostaje odrzucona.
 
Możesz nam zlecić ustawienie rekordu RDNS poprzez wysłanie nam zgłoszenia autoryzowanego. Wyślij nam adres IP serwera oraz nazwę domeny dla rekordu RDNS w zgłoszeniu.
 
4. SPF
Rekord SPF potwierdza, że adres IP serwera pocztowego jest autoryzowany do wysyłki wiadomości e-mail dla twojej domeny. Autoryzacja SPF jest wykonywana na serwerze SPF odbiorcy, który może zdecydować czy chce zaakceptować wiadomość bazując na wyniku autoryzacji.
v=spf1 a mx ip4:127.0.0.1 ~all
 
Zastąp adres IP 127.0.0.1 adresem IP twojego serwera. Ten rekord pozwala na wysyłkę wiadomości w imieniu danej domeny z serwera pocztowego o adresie IP pasującym do wartości rekordów A i MX domeny, i dla adresu IP 127.0.0.1 (dla zobrazowania – zastąp adres IP, adresem twojego serwera). 
Możesz zweryfikować prawidłowe działanie tego rekordu przy pomocy MXToolbox Supertool.
 
5. DKIM
Rekord DKIM podpisuje wszystkie wiadomości e-mail wychodzące z twojego serwera. Serwer odbiory następnie porówuje sygnaturę w nagłówku wiadomości z publicznym kluczem dostępnym w rekordzie DNS i podejmuje decyzję czy przyjąć wiadomość..
 
5.1. W panelu Plesk przejdź do Tools & Settings > Mail > Mail server settings. Znajdź sekcję DKIM spam protection, zaznacz opcję Allow signing outgoing mail I potwierdź wybór.
 
5.2. Nie jest koniecznym aktywacja DKIM oddzielnie dla różnych domen – w panelu Plesk przejdź do Mail > Mail settings i wybierz domenę. Zaznacz opcję Use DKIM spam protection system to sign outgoing email messages i zatwierdź zmiany.
 
5.3 W przypadku jeśli nie używasz serwerów DNS zintegrowanych w Plesk, musisz ustawić rekord DNS na serwerze DNS.
W tym celu musisz najpierw odszukać wartość w wygenerowanym kluczu publicznym. Zaloguj się przez SSH do serwera przy pomocy komendy:
openssl rsa -in /etc/domainkeys/domena.pl/default -pubout
 
Zobaczysz treść podobną do poniższej:
writing RSA key -----BEGIN PUBLIC KEY-----

            MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDUW6YHHpqQnA2/XzvE2zcy8Y7l

hDD8w1DF3VmTk2LOikBEaegkA/f/w8+Bi/KEJsZ+BTOWb7kFuuWd0uFr+cloLOwH

l3bBKMjx42tdZ4Hbbgj9d06N4ykFATpHaXQBx5x+grEKVP2VhG5QU7fbaM0fY3Za

tXdrZs+s6d2vtsvS/QIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----
 
Pogrubiona część to publiczny klucz DKIM. Skopiuj go.
 
5.4. Teraz dodaj dwa rekordy dla domen na serwerze DNS:
5.4.1. Pierwszym jest rekord TXT – klucz publiczny:
Hostname:
default._domainkey.domena.pl
Typ rekordu:
TXT
Wartość:
v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDUW6YHHpqQnA2/XzvE2zcy8Y7lhDD8w1DF3VmTk2LOikBEaegkA/f/w8+Bi/KEJsZ+BTOWb7kFuuWd0uFr+cloLOwHl3bBKMjx42tdZ4Hbbgj9d06N4ykFATpHaXQBx5x+grEKVP2VhG5QU7fbaM0fY3ZatXdrZs+s6d2vtsvS/QIDAQAB
Zastąp pogrubiony tekst wygenerowanym kluczem skopiowanym w punkcie 5.3.
 
5.4.2. Drugim jest rekord TXT – polityk DKIM:
Hostname:
_domainkey.domena.pl
Typ rekordu:
TXT
Wartość:
o=-
Ta wartość oznacza, że wszystkie wiadomości e-mail z tej domeny są uprawnione do korzystania z podpisu DKIM. 
Możesz zweryfikować prawidłowe działanie tego rekordu przy pomocy MXToolbox Supertool. Użyj wartość “default” podczas wyboru.
 
6. Sprawdzenie Blacklist
Polecamy sprawdzanie czy twój adres IP nie znajduje się na najpopularniejszych Blacklistach. W tym celu możesz ponownie skorzystać z MXToolbox. Jeśli adres IP twojego serwera znajduje się na blackliście, możesz spróbować usunąć swój adres z listy samodzielnie lub wysyłając do nas zgłoszenie autoryzowane.