Resetowanie hasła dostępowego serwera (Debian, Ubuntu)

Zresetowania hasła serwera Debian lub Ubuntu


W celu zresetowania hasła serwera Debian lub Ubuntu, w pierwszej kolejności musisz uzyskać dostęp do serwera przy pomocy Konsoli Odzyskiwania i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Włącz Konsolę Odzyskiwania i w dolnym lewym rogu okna wybierz Ctrl+Alt+Delete.
W oknie konsoli możesz zauważyć opcję bootowania z komunikatem “grub-boot” (zobacz poniższy zrzut ekranu) przez 5 sekund dla serwera z systemem Debian
 
 i 3 sekundy dla Ubuntu.
 
Przed zakończeniem odliczania naciśnij klawisz “e” aby otworzyć tryb edycji bootowania.
Po uzyskaniu dostępu do pliku bootującego, użyj strzałek by przejść do linii z kernelem bootowalnym systemu operacyjnego (normalnie zaczyna się od słowa “linux”) i dodaj “init=/bin/sh” na końcu linii.
 
 
Naciśnij Ctrl+x by uruchomić system po zmianach.
Serwer Cloud zostanie zrestartowany i po paru sekundach będziesz mógł wprowadzić nowe komendy po symbolu #.
Wprowadź komendę "mount -o remount rw /" i nacisnąć Enter.
Wprowadź komendę "passwd" i wciśnij Enter.
Wprowadź nowe hasło dla użytkownika root i wciśnij Enter.
Potwierdź nowe hasło i wciśnij Enter.
W tym momencie nowe hasło konta root zostało poprawnie ustawione i masz możliwość wykorzystać je przy następnym zalogowaniu się do serwera (aby zrestartować serwer, wpisz „reboot”, „init 6” lub kliknij Restart w Szczegółach serwera.