iDRAC - Karta Dell Remote Access

iDRAC - Karta Dell Remote Access 
 
 rodzaje:
 
      DRAC 5 - Karta Dell Remote Access - serwer zdalnego zarządzania poprzez protokół HTTP / HTTPS (np. DELL 1950 czy DELL 2950).
      iDRAC 6 z wbudowanym BMC - oferuje podstawowe zarządzanie serwerem. Jest zintegrowana w serwerach Dell PowerEdge. BMC nie jest dostępna za pośrednictwem interfejsu WWW w tych serwerach Dell. 
      iDRAC 6 express - bardziej zaawansowane zarządzanie serwerem poprzez interfejs WWW z wykorzystaniem protokołu SS. Bezpośrednio zintegrowana z serwerami R610, zawiera ograniczoną ilość funkcji.
      iDRAC 6 enterprise - Zaawansowane zarządzanie serwerem poprzez interfejs WWW z wykorzystaniem protokołu SSL. Łączenie przez niezależną kartę sieciową. Można korzystać z iDRAC 6 enterprise przy użyciu zdalnego pulpitu, łącząc się z wirtualnym dyskiem zainstalować/odinstalować system poprzez wykorzystanie pliku ISO itp.


 
 Różnice pomiędzy BMC i IDRAC
 
BMC - kontroler płyty
 
 Potężne serwery Dell PowerEdge oraz wiele innych serwerów Dell są wyposażone w moduł BMC, który jest używany głównie do zdalnego zarządzania i diagnostyki sprzętu. Technicznie jest to oddzielny mikroprocesor zintegrowany na płycie głównej. BMC jest aktywowany natychmiast po podłączeniu zasilania serwera. BMC działa niezależnie od używanego systemu operacyjnego i nie ma znaczenia, czy serwer jest włączony czy wyłączony. Aby administrować BMC musi być do niego przypisany publiczny adres IP.
 
 Jeśli jesteś zainteresowany aktywacją BMC, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a my pomożemy Ci z jego konfiguracją. Aktywacja i praca z BMC jest możliwa na wszystkich obsługiwanych serwerach Dell za darmo. 
 
 Główne funkcje BMC m.in.:
 - Czujniki temperatury;
 - Czujniki napięcia (sterowanie ON / OFF / Reset serwera)
 - Czujniki prędkości wentylatora;
 - Detekcja otwarcia obudowy;
 - Zdalne zarządzanie BIOS.
 
Istnieją dwa sposoby łączenia się ze zdalnym serwerem:
 
  1. IPMI over LAN

 

Ta metoda nie posiada graficznego interfejsu, wskazania stanu sprzętu są zapisywane za pomocą poleceń i wskaźników IPMI. 


Linux - narzędzia pakietu IPMI znajdują się w dystrybucjach Ubuntu i CentOS.

- instalacja narzędzi ipmi w systemie CENTOS


#yum install ipmitool


przykładowe polecenia:

BMC IP: 192.168.0.120, user: admin, password: admin 

 
- wykrywanie stanu zasilania - status on/off/hard reset/soft reset (tak jak przy CTRL+ALT+DEL serwer zostanie zamknięty, więc konieczne będzie jego załączenie)
 #
ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin power status|on|off|cycle|reset|soft

- czujniki:

 #ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sensor|sdr

- dziennik zdarzeń (system log):

# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel 
 # ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -begin 3 -max 2
 # ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -last 4


Windows pobierz Dell BMC Utility ze strony www.dell.com/support/home/pl-pl

W katalogu  C:\ProgramFiles\Dell\SysMgt\bmc będą się znajdowały dwa pliki startowe: ipmish.exe oraz  ipmitool.exe 

 

 przykładowe polecenia:

 
 - wykrywanie stanu zasilania

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin power status|on|off|cycle|reset -force
 
 -  wyświetlenie podstawowych informacji o serwerze w tym wersji BIOS

 #ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo id
 
 #ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo fru


 
 - dziennik zdarzeń (system log):
 #ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel 
 #ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel get -last 10

  
 2. SOL proxy
 
Metoda ta pozwala na dostęp do BIOS, BMC i ustawień RAID. Dostęp do konsoli realizowany jest poprzez przekierowany port szeregowy po starcie systemu. Przede wszystkim należy poprawnie ustawić przekierowanie portu szeregowego w BIOS!
 
 Linux – pobierz Dell Linux Remote Access Utilities (zalecane głównie dla RedHat i SuSe) ze strony www.dell.com/support/home/pl-pl

- instalacja klienta na Centos -

# cp OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz /usr/src/

# cd /usr/src
 # tar -xzvf OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz
 # cd linux/bmc/
 # rpm -e osabmcutil9g-RHEL*


 po instalacji konieczne jest zalogowanie się do SOL proxy za pośrednictwem telnet'u:
 # telnet localhost 623
 
 
 przekierowanie konsoli na port szeregowy w CentOS:
/etc/inittab - dodaj linie: S0:2345:respawn:/sbin/agetty -h ttyS0 19200 vt100
 /etc/securetty - dla logowania root dodaj linie: ttyS0

 
 Windows – pobierz Dell BMC Utility ze strony www.dell.com/support/home/pl-pl
 
  • instalacja

  • uruchomienie usługi SOL Proxy

  • Połączenie za pomocą klienta terminalowego na localhost, port 623 poprzez Winsock - jako klienta można użyć HyperTerminal z systemu Windows XP, CRT klienta telnet, SecureCRT lub nawet http://www.hilgraeve.com/htpe/index.html
     
     


1) Zaloguj się do zdalnego serwera (wpisz użytkownika, hasło i klucz). Klucz nie jest używany domyślnie - po prostu wciśnij ENTER

2) Konfiguracja Serial-Over-LAN.
 3) Aktywacja konsoli. W przypadku gdy serwer jest wyłączony po aktywacji konsoli zostanie załączony.

 4) Restart serwera i późniejsza aktywacja konsoli - nadaje się do uzyskania dostępu do systemu BIOS.


 Ostrzeżenia:
  komunikacja z BMC nie jest szyfrowana, uruchamiana jest na porcie 623/UDP.