Rekordy DNS i ich znaczenie

Panel zarządzania domeną umożliwia zarządzania rekordami DNS. O ile domena jest poprawnie skonfigurowana na naszych serwerach DNS. Istnieje możliwość edycji rekordów A, MX, CNAME, SRV, AAAA, TXT
  
Rekord A, mapuje nazwę domeny DNS na adres IPv4, dozwolone jest delegowanie subdomen na zewnętrzne adresy. Poprawny wpis powinien wyglądać jak poniżej.

mojadomena.pl  A  123.123.45.67


Rekord MX, odpowiedzialny jest za przekazywanie poczty, w konfiguracji należy podać nazwę domenową poprzedzoną priorytetem (im niższy priorytet tym serwer jest ważniejszy). np. jak poniżej.

poczta.forpsi.com     A   123.123.45.67
poczta.mojadomena.pl  MX  10 poczta.forpsi.com

Rekord CNAME pozwala na ustawieniu aliasu dla domeny

poczta.forpsi.com CNAME
poczta.mojadomena.pl

Rekord SRV, pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.

Rekord AAAA  mapuje nazwę domeny DNS na adres IPv6

Rekord TXT dodatkowy rekord opisujący, dzięki niemu można zapisać dowolny tekst do rekordów DNS. Może być na przykład wykorzystany do ustawienia rekordu SPF.

UWAGA: Stanowczo odradzamy konfiguracji niedoświadczonym użytkownikom, przywrócenie poprawnej konfiguracji domeny przez administratora jest usługą płatną.