Automatyczne usuwanie wiadomości starszych niż 30 dni z folderów Kosz i Spam

Na naszych serwerach pocztowych uruchomiliśmy usługę automatycznego usuwania wiadomości z folderów Kosz i Spam, które są starsze niż 30 dni. Dzięki temu nie musisz przejmować się, że usunięte wiadomości będą zajmować niepotrzebnie miejsce na serwerze.
  • Wiadomości są usuwane po okresie 30 dni od momentu przeniesienia ich do odpowiednich folderów (Kosz, Spam). Okres ten nie jest zależny od daty dostarczenia wiadomości na skrzynkę.
  • Przykładowo: wiadomość dostarczona na skrzynkę 7 czerwca i usunięta 1 września będzie automatycznie usunięta z Kosza 1 października.
 Ad 1 - W przypadku, gdy opcja " będzie aktywna, wiadomości oznaczone jako Spam (przez nasze oprogramowanie antyspamowe) będą automatycznie przenoszone do tego folderu (webmail - menu Opcje > Antyspam).
 Ad 2 - Automatyczne usuwanie wiadomości z folderu Kosz jest również możliwe poprzez ustawienie opcji "Opróżnij Kosz przy wylogowaniu" (webmail - menu Opcje> Właściwości > Wiadomości> Ogólne).