Pulpit zdalny

Serwery VPS mają domyślnie skonfigurowaną możliwość zarządzania poprzez pulpit zdalny.

Inicjacja połączenia nie jest trudna. Wystarczy wykorzystać dane, które zostały Państwu nadesłane w chwili uruchomienia usługi oraz  zastosować poniższe wskazówki.


Otwórz Podłączanie Pulpitu zdalnego (kliknij Start - Wyszukaj - Pulpit zdalny, a następnie kliknij Podłączanie pulpitu zdalnego).


W polu Komputer, wpisz odpowiednią nazwę dla swojego komputera lub numer IP, a następnie kliknij Podłącz. Pojawi się okno dialogowe Zaloguj do Windows. W oknie dialogowym Zaloguj do Windows wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło do serwera.