Podgląd strony w PLESK

Panel Plesk umożliwia podgląd stworzonej strony - serwisu.
W tym celu należy wejść w zakładkę General - Domains. Wyświetlą się wszystkie domeny dopisane do serwera.

Podgląd strony możemy zrealizować w dwojaki sposób:

  1. poprzez kliknięcie w Ikonę Site Preview. Warunkiem prawidłowego podglądu jest właściwe  skonfigurowana domena w panelu PLESK jak również w DNS"ach.
    Należy kliknąć w nazwę domeny a następnie w ikonę Site Preview
  2. Po wejściu w Domains wchodzimy w ikonę (zdj. poniżej) znajdującej się po prawej stronie listy domen Klienta. Ta funkcja umożliwia podgląd domeny niedziałającej, np. błędna konfiguracja dns itp.