Jak postępować w przypadku gdy zapomniałem wpisać nr pro formy w tytule przelewu?

1. Płatność wykonana przelewem

należy przesłać na adres e-mail: ksiegowosc@forpsi.pl zeskanowane bądź wygenerowane potwierdzenie wykonania przelewu. Zgłoszenie powinno zawierać:

- nr pro formy, za którą była dokonywana płatność
- datę wykonania przelewu

2. Płatność wysłana pocztą

należy wysłać wypełnione (podbite) polecenie przelewu na adres e-mail: ksiegowosc@forpsi.pl. Prosimy nie zapomnieć o podanie nr pro formy.

Potwierdzenie można również wysłać faksem na nr 032 785 38 02, koniecznie z podaniem adresu kontaktowego e-mail.