Tworzenie klucza dla połączenia SSH/SFTP

Linux/macOS

 

  1. Uruchom komendę ssh-keygen -t rsa w terminalu.
  2. Potwierdź lokalizację.
  3. Wprowadź hasło dla klucza.
  4. Potwierdź hasło.

Dwa pliki zostaną utworzone w wybranej lokalizacji - /XXXXX/.ssh:
id_rsa (private key)
id_rsa.pub (public key)


Klucz został utworzony.

Windows

 

  1. Pobierz program PuTTy: https://www.putty.org/
  2. Uruchom PuTTygen.
  3. Kliknij przycisk Generate.
  4. Ruszaj kursorem myszy do czasu, aż zielone pole zostanie wypełnione.
  5. Wprowadź hasło dla klucza w polach Key passphrase oraz Confirm passphrase fields.
  6. Zapisz klucz prywatny i publiczny za pomocą przycisków Save private key i Save public key.

Feedback

Procedura z putty nie działa. Po wygenerowaniu publicznego klucza do ssh i wgraniu go na serwer: "Klucz nie został wprowadzony w prawidłowym formacie."
Grzegorz Stępień (3/17/2024 at 9:35 AM)