Migracja danych z usług e-mail na nowy storage

Na naszej stronie internetowej oraz na platformach społecznościowych można znaleźć wszelkie informacje na temat planowanej migracji naszych usług e-mail na nowy storage, bazujący na technologii NetApp.

Ze względu na ogromną ilość skrzynek pocztowych, migracja będzie przeprowadzana stopniowo, na przestrzeni tego roku. W tym artykule opisujemy jak będzie przeprowadzana stopniowa migracja danych. Migracje będą przeprowadzane w godzinach nocnych, głównie w weekendy. Klienci zostaną poinformowani o migracji danych przynajmniej 4 dni przed procesem, poprzez wiadomości e-mail, które będą wprowadzane bezpośrednio do skrzynek odbiorczych klientów.


Klienci NIE MUSZĄ zmieniać żadnych ustawień swoich kont e-mail po stronie programów pocztowych.

  1. W czasie każdej migracji nastąpi przerwa w działaniu następujących usług (POP3, IMAP, SMTP oraz Webmail) na czas niezbędny do przeprowadzenia działań (dziesiątki minut). Nasze działania wpłyną na wszystkich klientów, także tych których dane nie będą w tym czasie migrowane. Podczas przerwy w działaniu usług, programy pocztowe mogą zwracać błędy lub prosić o wprowadzenie hasła. Proszę odczekać klika minut i spróbować ponownie pobrać maile. W przypadku jakichkolwiek problemów proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

  2. Po zakończeniu częściowej migracji danych, zostanie rozpoczęty proces synchronizacji danych. This action can take up to several hours and will concern only customers whose data will be migrated. Niektóre wiadomości mogą zostać duplikowane lub przywrócone po procesie (w przypadku, gdy były one modyfikowane przez program pocztowy na jeden z następujących sposobów – zmiana statusu wiadomości, przeniesienie wiadomości do innego folderu, oznaczone lub usunięte wiadomości). W przypadku jakichkolwiek problemów proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta poprzez ticket lub chat ze strony: support.forpsi.pl.