Alias domen Plesk 12+

Aliasy domen umożliwiają kierowanie kilku nazw domen do tej samej witryny. Funkcjonalność ta często jest wykorzystywana do lepszego rozpowszechnienia treści w internecie.

Aby ustawić alias domeny w Plesku:
 1. Przejdź do  Websites & Domains i skorzystaj z kreatora Add Domain Alias.
 2. Określ domenę, dla której potrzebujesz alias i nazwę domeny aliasu (zrzut ekranu powyżej). Skonfiguruj następujące elementy: 
 • Synchronizacja strefy DNS z domeną podstawową 
  Jeśli ta opcja jest włączona, strefa DNS aliasu domeny będzie zsynchronizowana ze strefą domeny podstawowej. Wszelkie zmiany wprowadzone w strefie DNS domeny podstawowej zostaną automatycznie zastosowane w strefie DNS aliasu.
 • Mail service (Usługa Mail)
  zaznaczając tę opcję, alias będzie dotyczył kont pocztowych domeny głównej, np. skrzynka biuro@nazwadomeny.pl będzie funkcjonowała również pod adresem biuro@alias.pl
 • Web service (Usługa sieci Web)
  Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie strony domeny, do której został dodany alias, po wpisaniu aliasu w przeglądarce.
 • Redirect with the HTTP 301 code (Przekierowanie 301)
  Domyślnie Plesk używa wewnętrznego przekierowania serwera WWW dla aliasów. W tym przypadku alias wydaje się być oddzielną witryną dla odwiedzających i dla wyszukiwarek internetowych. Powoduje to problem, ponieważ wyszukiwarki oddzielnie indeksują zawartość aliasu, przez co Twoja domena podstawowa może stracić dobrą pozycje w rankingach wyszukiwarek.
  Aby tego uniknąć, możesz użyć przekierowania z kodem HTTP 301 (Przeniesiony na stałe), wybierając Redirect with the HTTP 301 code.
 • Java web applications (wsparcie dla środowiska java)
  Jeżeli została zaznaczona opcja Web i strona korzysta z aplikacji Java, to zaznacz tę opcję.
   3. Poniżej status aliasu i dodatkowa możliwość edycji zaznaczonych wcześniej opcji.