Co się stanie jeśli faktura pro forma nie zostanie opłacona w terminie?

Jeśli faktura pro forma nie zostanie opłacona w terminie 10 dni od daty jej wystawienia, zostanie wysłane przypomnienie o płatności, w przypadku jeśli zajdzie taka potrzeba wysyłane jest drugie przypomnienie. Po 4 dniach od wysłania drugiego przypomnienia serwer będzie odłączony.
Ponowne podłączenie serwera następuje po uregulowaniu wszystkich należności na naszym koncie.
Całkowita likwidacja usługi następuje 30 dni po terminie płatności za nią.