Co się stanie jeśli faktura pro forma nie zostanie opłacona w terminie?

Jeśli faktura pro forma nie zostanie opłacona w terminie 10 dni od daty jej wystawienia, zostanie wysłane przypomnienie o płatności, w przypadku jeśli zajdzie taka potrzeba wysyłane jest drugie przypomnienie. Po 4 dniach od wysłania drugiego przypomnienia serwer będzie odłączony. Ponowne podłączenie serwera następuje po uregulowaniu wszystkich należności na naszym koncie.
Całkowita likwidacja usługi następuje 30 dni po terminie płatności za nią.

Add Feedback