Aktywacja i dezaktywacja uwierzytelniania dwuskładnikowego

Do czego służy uwierzytelnianie dwuskładnikowe? 

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, to sposób na weryfikację tożsamości użytkownika logującego się do panelu klienta przy pomocy dwóch niezależnych metod. Pierwszym czynnikiem jest logowanie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Drugi czynnik polega na wykorzystaniu sześciocyfrowego kodu uzyskanego z tzw. aplikacji OTP zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Przykładem takiej aplikacji jest Google Authenticator. 

Jak aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe?     

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego i kliknij „Ustawienia konta”.
2. W kolejnym kroku zaznacz opcję: „skonfiguruj uwierzytelnianie dwuskładnikowe podczas logowania, przy użyciu nazwy użytkownika i hasła”.
3. Teraz musisz zainstalować aplikację OTP na swoim urządzeniu mobilnym i zeskanować wyświetlony kod QR. (Uwaga: Nie skanuj kodu QR z poniższego obrazka. Musisz użyć swojego unikalnego kodu wyświetlanego w panelu zarządzania klientem).
4. Wpisz sześciocyfrowy kod z aplikacji w odpowiednie pole, jak pokazano na obrazku poniżej.
5. Zapisz swój wybór, klikając przycisk „Zapisz ustawienia”.
6. Po aktywowaniu logowania dwuskładnikowego będziesz musiał zalogować się nie tylko przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, ale także przy użyciu nowego wymaganego 6-cyfrowego kodu z aplikacji OTP, zainstalowanej na Twoim urządzeniu mobilnym.

Jak dezaktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe?     

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego, używając swojej nazwy użytkownika, hasła i 6-cyfrowego kodu z aplikacji OTP.    
2. Kliknij „Ustawienia konta”.     
3. W kolejnym kroku zaznacz opcję: „Wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy logowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła”.     
4. System poprosi Cię o potwierdzenie dezaktywacji. Kliknij przycisk „OK”.     
5. Teraz zapisz swój wybór, klikając przycisk „Zapisz ustawienia”.     
6. System potwierdzi dezaktywację uwierzytelniania dwuskładnikowego. 

 

 Uwaga: Jeśli z jakiegoś powodu utraciłeś dostęp do aplikacji OTP i nie możesz jej odzyskać, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.