Weryfikacja danych kontaktowych podczas rejestracji domeny światowej (gTLD) po 1 stycznia 2014

Dbanie o bieżące utrzymanie domeny i aktualizacje informacji kontaktowych, jest według warunków umowy jednym z obowiązków właściciela domeny. Na podstawie tego przepisu, główny Registar Tucows, Inc. jest uprawniony do weryfikacji danych kontaktowych podczas rejestracji domeny światowej.
 
 Od 1 stycznia
 2014 r. główny Registar Tucows będzie wysyłał wiadomości weryfikujące ze specjalnym linkiem, który musi zostać potwierdzony przez właściciela domeny. Potwierdzenie musi być dokonane w ciągu 15 dni od zarejestrowania domeny światowej.
 
Jeśli właściciel domeny nie potwierdza w ten sposób, że dane kontaktowe domeny aktualne, obsługa domeny może zostać zawieszona do czasu dokonania potwierdzenia.