Opis interfejsów i ustawienia

Szybki webmail jest lekką wersją standardowego webmail'a, pozwalającą na uproszczenie i przyspieszenie pracy konta e-mail, kontaktów i zdarzeń kalendarza. Z tego powodu w tej wersji nie ma pewnych funkcji dostępnych w standardowym interfejsem.
Po zalogowaniu się na webmail-lite.forpsi.com wyświetli się ekran logowania.


  • Wpisz swój adres e-mail i hasło do skrzynki pocztowej.
  • Wybierz język interfejsu.
  • Sprawdzanie skrzynki - opcja Zapamiętaj mnie, sprawia, że pozostajesz zalogowany na stałe, nawet po zamknięciu okna przeglądarki. Standardowa metoda logowania wymaga wprowadzenia nazwy i hasła przy każdym zalogowaniu. Po użyciu opcji Zapamiętaj mnie jedynym wyjściem z aplikacji jest użycie funkcji Wyloguj. Ta metoda nie jest zalecana do korzystania z publicznych komputerów (np. w kafejce internetowej) lub na komputerze, gdzie jedno konto jest używane przez więcej osób. Do skrzynki pocztowej mogą uzyskać wówczas dostęp wszyscy, którzy będą korzystać z tego komputera.

Po zalogowaniu zawsze jest wyświetlana lista wiadomości wraz z panelem przełączania między modułami: wiadomości, kontaktów, kalendarzy i opcji. Po prawej stronie znajduje się główny obszar paska narzędzi w górnej części bieżącego modułu i treści (wiadomości, kontakty, terminy) oraz formularz wyszukiwania (e-mail, kontakty i wydarzenia)
Ustawienia

Ustawianie Webmaila odbywa się w sekcji Opcje, która znajduje się w panelu modułów. Dla wszystkich opcji serwisowych (Standard, Business Mail) dostępne są te same ustawienia.

  • Wiadomości, Kontakty, Kalendarz: możesz ustawić zachowanie głównych opcji WebMail (język, sposób pracy z folderami, widok kontaktów, kalendarzy ...)
  • Podpis: możesz zdefiniować maksymalnie 10 sygnatur z podpisem, sformatowanych przy użyciu szablonów
  • Czarna lista: możesz dodać nadawcę, którego e-maile będą traktowane jako SPAM
  • Przekazuj / Auto-odpowiedź: możesz zażądać wysłania kopii wszystkich przychodzących wiadomości e-mail do innej skrzynki pocztowej / automatycznie odpowiada na nową wiadomość informując nadawcę np. o twojej nieobecności
  • Antyspam: możesz określić jaka poczta będzie uznawana za SPAM, a która przy pomocy białej listy, zawsze bezpiecznie trafi do twojej skrzynki.

Sterowanie

Kliknięcie, którejś ikonki panelu modułów odpowiednio zmienia zawartość menu (po lewej stronie) znajdujące się pod tym panelem. W tym samym czasie w głównym obszarze zmienia się pasek narzędzi na odpowiedni do wybranego modułu.W menu po lewej stronie zawsze znajduje się przycisk do tworzenia nowych elementów (wiadomości, kontakty, terminy - w zależności od modułu, w którym aktualnie się znajdujesz). Pozostałe przyciski są dostępne w pasku narzędzi po prawej stronie menu.