Ustawienie Forwardu dla konta

  Opcja "forward" pozwala automatycznie przesłać pocztę dochodzącą do wybranego konta na inne adresy email (może być ich kilka). Po wybraniu użytkownika, wybieramy "Załaduj" aby mieć dostęp do aktualnej listy adresów do których poczta wybranego użytkownika będzie forwardowana. Jeśli plik jest pusty (oznacza to, że nie były wcześniej zdefiniowane żadne tego typu adresy) zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.  Uwaga! Plik forward można nadpisać, jeśli wcześniej istniał już utworzony plik z danymi. Dzieje się to w przypadku gdy dodamy nowe konto e-mail i zatwierdzimy zmiany nie ładując wcześniej starego pliku. Nowe dane nadpiszą stary plik. Zaleca się więc na wstępie, kliknięcie przycisku "Załaduj", i sprawdzanie ten sposób, czy aby plik nie jest już wypełniony danymi. Opcja "forward" nie wymaga przeładowania usług.
  • Użytkownik - Użytkownik, z którego poczta będzie forwardowana. Użytkownik musi być zawsze wybrany.
  • Konto - Konto / konta e-mail, na które będzie wysyłana poczta. Można przyciskiem "Dodaj", wskazać ich kilka, jak również usuwać za pomocą "Usuń".