Dodawanie konta

Formularz dodawania kont w Wirtualnym Administratorze można wywołać na dwa sposoby. Poprzez menu "Konta -> Dodaj konto", lub klikając w ikonę "Dodaj użytkownikaw prawym górnym rogu listy użytkowników. Dodawany użytkownik musi mieć wypełnione pola: login, grupa oraz hasło (są to pola obowiązkowe).

 Uwaga: Ilość opcji w formularzu może być różna w zależności od posiadanej usługi lub przyznanych praw.
  
 
 Dodawanie użytkownika (opis opcji - zdjęcie poniżej):
 
 1. szablon - jest to zdefiniowany wcześniej zestaw parametrów określających zakres dostępu nowego użytkownika do funkcji serwera (FTP, WWW, poczta), oraz przydzielone mu prawa. Wykorzystując szablon można przyspieszyć procedurę dodawania kolejnych użytkowników o tych samych uprawnieniach. Inaczej mówiąc, tworząc kilka kont z tymi samymi ustawieniami nie trzeba każdorazowo wprowadzać tych samych wartości.
 2. 
konto nadrz. - konto które będzie właścicielem (użytkownikiem nadrzędnym) dodawanego konta. Dzięki tej opcji można dodać konto już do istniejącego naszego klienta i konto to będzie widoczne dla niego.
 3. login
 - nazwa podawana przy logowaniu użytkownika.
 4. opis
 - możliwość wprowadzenia krótkiego opisu użytkownika.
 5. grupa
 - pole definiujące grupę do której użytkownik będzie należał.
 6. status - w tym miejscu można zablokować użytkownika nie kasując jednak jego konta i zawartych na nim informacji. Zablokowany użytkownik przy próbie logowania na konto otrzyma komunikat: "użytkownik zablokowany". Blokada działa na wszystkie usługi za wyjątkiem konta e-mail (usługa poczty działa zawsze). Jeśli chcesz zablokować użytkownikowi tylko panel administracyjny, skorzystaj z działu "Opcje
".
 7. hasło
 - hasło dla dodawanego użytkownika.
 

 
 
Opcje. Dział opcje pozwala zdefiniować zakres usług, do których dodawany użytkownik będzie miał dostęp. Opcje oznaczone kolorem czerwonym aby odniosły skutek, wymagają późniejszego przeładowania usługi.
 1. CGI
 - możliwość uruchamiania skryptów CGI.
 2. FTP
 - możliwość korzystania w FTP.
 3. Shell
 - umożliwia dostęp do shella.
 4. Panel
 - określa czy dodawany użytkownik będzie miał dostęp do panelu wirtualnego administratora.
 Powierzchnia. 
 
 Tutaj można zdefiniować wielkość powierzchni dyskowej dla dodawanego użytkownika. Wartości te dla www, poczty i bazy danych definiuje się osobno. Jeśli użytkownik będzie należał do wcześniej utworzonej grupy bez quoty (grupa, ta posiada ograniczone miejsce na dane), musi mieć ustawioną quotę osobistą(ograniczenie) na pliki www i pocztę poprzez pola zawarte w dziale "
Powierzchnia". Jeśli użytkownik należy do grupy z quotą, może ale nie musi mieć ustawionej quoty. Ustawienia quoty dla grupy do której użytkownik należy, są ważniejsze niż ustawienia osobiste quoty użytkownika (np. w sytuacji gdy grupa ma quote 100MB, a wykorzystanie powierzchni w tej grupie równa się 50 MB, jednocześnie osobista quota użytkownika ustawiona będzie na 120 MB, to ów użytkownik będzie miał do dyspozycji tylko pozostałe dla całej grupy 50 MB). Wpisanie w polu powierzchni zarówno WWW jak i Poczty zer (0) prowadzi do przydzielenia użytkownikowi maksymalnej dostępnej quoty (ograniczoną quotą grupy, zasada nie obowiązuje przy wpisywaniu ograniczenia dla baz danych).

 - www - 
powierzchnia na strony internetowe.
 - Poczta - 
powierzchnia na pocztę.
 Bazy danych.

W tym dziale można zdefiniować ograniczenia dostępu do baz danych. Maksymalną liczbę dostępnych baz danych można modyfikować poprzez pole "
Ilość". Przykładowo, ustawienie ilości baz danych w polu "całkowita ilość" na 7, "ilości baz MySQL" na 3 oraz "ilości baz PostgreSQL" na 6, powoduje, że gdy użytkownik będzie posiadał 3 bazy MySQL, to ilość baz PostgreSQL będzie mu ograniczona do liczby 4 ( 3+4 = 7 - całkowita liczba baz danych).

 Oczywiście możliwe jest ustawienie pól w następującej kolejności: 7/7/7. Wtedy każda założona baza danych będzie odejmowana od puli całkowitej liczby baz danych, lecz suma baz danych nigdy nie może przekroczyć 7 (w tej sytuacji pozwalamy użytkownikowi posiadać 7 baz danych i pozostawiamy mu dowolny wybór na jakie typy baz danych wykorzysta ten zasób). W skrócie ilość konkretnych typów baz danych nie może przekraczać liczby wpisanej w polu "Całkowita ilość baz danych". Analogiczna sytuacja występuje przy konfiguracji "Powierzchni".

By użytkownik mógł posiadać bazy musi mieć przydzieloną ich liczbę, domyślnie użytkownik nie ma przydzielonych baz więc nie można ich dodać.

1. Ilość - liczba baz danych jaka może zostać założona przez dodawanego użytkownika.
2. Maks. wielk. poj. - Jest to maksymalna wielkość pojedynczej bazy danych zakładanej przez dodawanego użytkownika wyrażona w MB.
3. Powierzchnia - Jest to ogólna powierzchnia na wszystkie bazy danego typu.

 Prawa dostępu. 
Tutaj możesz ustalić prawa jakie będzie posiadał dodawany użytkownik. Prawa opatrzone są opisami.
 
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych zatwierdzamy je klikając przycisk "Zatwierdź".