Drukowanie i pobieranie faktur z panelu administracyjnego

Kiedy zaistnieje konieczność wydrukowania lub pobrania faktury należy zalogować się do panelu administracyjnego. Następnie wybieramy czy chcemy wydrukować fakturę za domenę, hosting, serwer dedykowany czy usługę Cloud i klikamy w stosowną ikonę.


Pojawi nam się lista usług jakie posiadamy. Klikamy nazwę usługi, dla której chcemy wydrukować, pojawi nam się okno ze szczegółami wybranej usługi (obrazek poniżej).


Po prawej stronie wyświetlone są wszystkie faktury (pro forma - zaczynające się od cyfry 9. i księgowe - zaczynające się od cyfry 2) jakie zostały wystawione dla wybranej usługi. Kliknięcie na wybrany numer faktury spowoduje pojawienie się okna, w którym można wybrać zapisanie pliku na dysku lokalnym lub otworzenie pliku przez domyślną przeglądarkę za pomocą, której można wydrukować fakturę.