Zmiana wersji PHP

UWAGA Przed przystąpieniem do zmiany wersji php, należy upewnić się, iż oprogramowanie działające na serwerze będzie poprawnie funkcjonowało w nowej wersji.
W celu uniknięcia problemów z działaniem usługi prosimy o sprawdzenie aktualnej wersji zainstalowanego PHP jak również przygotowanie
zewnętrznej kopii bezpieczeństwa danych.

Wszelkie zmiany w zainstalowanym oprogramowaniu dokonują Państwo na własną odpowiedzialność.

 

Instalacja PHP5

Poniższy przykład ma zastosowanie tylko z systemem operacyjnym CentOS 4.x jak również, ze starszymi dystrybucjami.
Przed przystąpieniem do aktualizacji prosimy o sprawdzenie wersji PHP dostępnej w usłudze a następnie zainstalowanie systemu zarządzania pakietami Yum. Opis instalacji znajduje się tutaj.

W następnym kroku usuwamy pakiet PHP-SQLite 2 Common oraz inne pakiety z nim powiązane (sp-publish), które są instalowane łącznie z PLESK"iem.

yum remove php-sqlite2

Powinniśmy otrzymać następującą informację z yum"a:

Removing: php-sqlite2
Removing for dependencies: sb-publish

W następnym kroku instalujemy php-common-5.x.x (x.x - podajemy właściwą wersję PHP) np. php-common-5.1.6

yum --enablerepo=centosplus install php-common-5.x.x

Następnym krokiem jest zainstalowanie pakietu php-xml-5.x.x mysql-libs-5.0.42
Całość można zainstalować wpisując:

yum --enablerepo=centosplus install php-xml-5.x.x mysql-libs-5.0.42 php-5.x.x 

Ostatnim krokiem jest zrestartowanie serwera Apache. Można to zrobić poprzez panel Plesk.
Prosimy o sprawdzenie phpinfo(), powinna się pojawić informacja o wybranej wersji PHP 5.x.x

 

Jeżeli system nie będzie działał prawidłowo należy powyższe kroki przeprowadzić ponownie jednakże z wcześniej zainstalowaną wersją PHP .