Zgłoszenie rezygnacji z usługi

Rezygnację z usługi zgłasza się z poziomu panelu administracyjnego, po uprzednim zalogowaniu się.

Z dostępnych opcji wybieramy "hosting" (obrazek poniżej)Pojawi nam się lista usług jakie w tej chwili są zamówione (obrazek poniżej). Wybieramy usługę, z której to chcemy zrezygnować.Kolejne okno wyświetla szczegółowe dane na temat serwera. Na pierwszej stronie jest opcja rezygnacji z usługi (obrazek poniżej)
Następnie otwiera się okno, w którym prosimy o podanie przyczyny rezygnacji. Po czym potwierdzamy chęć rezygnacji. W tym momencie faktura pro forma jest usuwana z systemu, a serwer będzie automatycznie zablokowany w momencie zakończenia wykupionego okresu abonamentowego.