Zmiana hasła

W celu zmiany hasła do skrzynki e-mail, wybierz przycisk Opcje w górnym menu.
Wybierz Hasło z lewego menu.
 
Zmiana hasła
W celu dokonania zmiany hasła należy w pierwszej kolejności podać obecne hasło do skrzynki, a następnie dwukrotnie podać nowe hasło. Zasady tworzenia hasła znajdziesz w następnym akapicie - Ustawienia nowego hasła
 
Ustawienia nowego hasła
Podając nowe hasło, mocno sugerujemy ustawienie silnego hasła. Warunki tworzenia silnego hasła znajdziesz na końcu artykułu.
 
Zmieniając hasło następujące warunki muszą zostać spełnione:
  • hasło musi składać się z 8-16 znaków
  • hasło nie może zawierać znaków diakrytycznych (np. ą, Ą, ć, Ć, ę, Ę, ... ż, Ż)
  • w celu zwiększenia złożoności hasła można używać następujących znaków specjalnych: ! # $ & + ' , - .  ; < = > ? @ [  ^ _ `  | } ~
Zmieniając hasło w Webmailu lub Administracji Skrzynki hasło musi spełnić następujące warunki.
Te elementy nie mogą być używane w haśle samodzielnie lub w połączeniu z  jednym znakiem (literą, cyfrą, symbolem), sekwencją cyfr lub sekwencją liter:
  • nazwa użytkownika / login
  • nazwa domeny (lub jej część)
  • kombinacja nazwy użytkownika z nazwą domeny (lub ich części)
Następujące hasła nie mogą być używane:
  • wielokrotne powtórzenie jednego znaku
  • jedynie sekwencja cyfr lub liter (np. 123456, qwerty, abcdef)
Które hasło jest silne?
 
Jest wiele definicji "silnego hasła". Wielu zgodzi się, że hasło takie zawiera kombinację małych i dużych liter alfabetu, cyfr oraz znaków specjalnych.
 
Tak, hasło Ak@47_58#Sa&O9H^ jest złożone, ale żaden normalny użytkownik nie jest w stanie go zapamiętać, dlatego należy posłużyć się sposobem przy tworzeniu hasła.
Nic się nie stanie jeśli użyjemy potocznego słowa, zamienimy parę znaków i zmienimy wielkość niektórych liter, w wyniku otrzymując: K@raMb0L_87. Jak jednak zapamiętamy które litery są duże i które znaki należy wstawić zamiast liter?
Musimy zapamiętać, że łatwe do zapamiętania hasło nie musi być koniecznie "słabe". Pan Jan Kowalski z Żoliborza w Warszawie bez problemu pamięta swoje hasło - JnKwlsk-Zlbrz-Wrszw. To nic innego jak Jan Kowalski-Żoliborz-Warszawa tylko bez samogłosek.
Jeśli jednak wolisz całe słowa? Nie ma problemu! Hasło takie jak Jogibabu-Brawo-Jasiu! jest łatwe do zapamiętania i zdecydowanie trudne do złamania.