Różnice pomiędzy usługą pakietu, a usługą hostingową

W przeciwieństwie do hostingu, Pakiet stanowi kompleksową usługę, która obejmuje nie tylko hosting, ale także rejestrację nazwy domeny.

W pakiecie można zarejestrować następujące typy domen:

.pl, .cloud, .net, .com, .info, .org, .eu, .biz

Ze względu na charakter pakietu, czyli stałe powiązanie ze sobą hostingu i domeny, nie ma możliwości zmiany serwerów DNS. Zależnie od wybranej wersji serwera istnieje częściowa możliwość edycji rekordów DNS. Serwery DNS są świadczone wyłącznie przez operatora. W przypadku oddzielnie zarejestrowanej domeny, istnieje możliwość pełnej edycji serwerów oraz rekordów DNS.

Standardowy hosting daje możliwość wykorzystania go dla innej domeny, w przeciwieństwie do Pakietu, który przywiązany jest do określonej domeny wybranej podczas zamawiania serwera.

Warianty hostingu oraz pakietu posiadają takie same nazwy. Jest to spowodowane identyczną konfiguracją serwerów.

Pakiet w razie konieczności można rozdzielić na dwie osobne usługi - domenę oraz hosting. Nie ma natomiast możliwości operacji odwrotnej czyli połączenia ze sobą w pakiet hostingu i domeny.


W przypadku anulowania usługi hostingowej, nadal istnieje możliwość przywrócenia usługi w określonym przez regulamin czasie po jej wygaśnięciu. W przypadku Pakietów nie ma możliwości przywrócenia usługi po jej anulowaniu.