Plesk – Instalacja i aktywacja licencji [Linux]

1. Instalacja
1.1. Zaloguj się przy pomocy SSH na konto root serwera. (Możesz użyć klienta SSH - Putty dla Windows.)
 
1.2. Uaktualnij oprogramowanie:
 
Debian / Ubuntu:
apt update&&apt upgrade
 
CentOS:
yum update -y
 
1.3. Zainstaluj Plesk przy pomocy automatycznego instalatora:
sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)
 
Instalacja trwa około 10-15 minut.
 
Uwaga: Możesz zobaczyć następujące komunikaty w trakcie instalacji:
Trying to create reverse DNS zone... /opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone[23864]: Canonname is not correct fqdn

/opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone[23864]: It is impossible to detect the FQDN of the host.

Please make sure that the host name is correctly specified in /etc/hosts and goes right after the host's IP address.

Depending on your OS, you might need to set the host name in /etc/HOSTNAME or /etc/hostname.

terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'

  what():  Error on configure reverse DNS zone for localhost : fail to detect hostname


WARNING!

Some problems are found during create reverse DNS zone - there is error during utility '/opt/psa/admin/sbin/mk_reverse_zone' execution, please fix the problem and run it again.(see log file: /var/log/plesk/install/plesk_17.8.11_installation.log)


Continue...

Możesz zignorować ten komunikat, instalacja będzie kontynuowana.
 
1.4. Po udanej instalacji zobaczysz ten komunikat:
 Congratulations!

The installation has been finished. Plesk is now running on your server.

To complete the configuration process, browse either of URLs:

* https://127.0.0.1:8443/login?secret=UOvjo2v7xGwEI7KboWPmMueX8TqvJ3ObsRhRhy2VqXc%3D
* https://hostname:8443/login?secret=UOvjo2v7xGwEI7KboWPmMueX8TqvJ3ObsRhRhy2VqXc%3D

Use the username 'admin' to log in. To log in as 'admin', use the 'plesk login' command.

You can also log in as 'root' using your 'root' password.
Use the 'plesk' command to manage the server.

Run 'plesk help' for more info. Use the following commands to start and stop the Plesk web interface:

'service psa start' and 'service psa stop' respectively.

If you would like to migrate your subscriptions from other hosting panel
or older Plesk version to this server, please check out our assistance
options: https://www.plesk.com/professional-services/

The changes were applied successfully.
 
1.5. Otwórz przeglądarkę www I przejdź do strony https://[ADRES_IP_SERWERA]:8443, na przykład: https://127.0.0.1:8443 (Sprawdź powyżej pogrubioną część komunikatu po udanej instalacji) i zaloguj się za pomocą hasła ustalonego w trakcie instalacji.
 
1.6. Podaj wymagane dane (nazwa użytkownika, e-mail oraz hasło administratora) i wybierz licencję Trial.
 
1.7. Po wprowadzeniu danych oraz potwierdzeniu, panel Pleska załaduje się w ciągu paru sekund. To koniec procesu instalacji i aktywacji 30-dniowej darmowej licencji Plesk.
 
WSKAZÓWKA: Możesz zmienić język w panelu językowym w Tools & Settings> Plesk Appearance> Languages. Wybierz preferowany język, zaznacz kwadrat obok niego i kliknij przycisk Make Default. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się do usługi Plesk będzie działać w wybranym języku.
 
Uwaga: Jeśli chcesz używać e-maili na swoim serwerze, musisz je aktywować i skonfigurować. Możesz to zrobić przy pomocy tego artykułu.
 
2. Licencja
Po zakończeniu instalacji, musisz wprowadzić licencję celem aktywacji Plesk. Domyślnie dostarczamy licencję w postaci pliku. Zgoda na dodanie pliku z licencją musi być edytowana w pliku konfiguracyjnym.
 
2.1. Używając SSH (patrz 1.1) skopiuj plik panel.ini.sample do panel.ini:
cp /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini.sample /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
 
2.2. Otwórz plik w edytorze tekstowym:
nano /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
2.3. Dodaj następujące linie na końcu pliku:
[license]
fileUpload = on
 
2.4. Zapisz plik panel.ini. W edytorze tekstu nano możesz zapisać plik przy pomocy skrótu Ctrl+X I potwierdzając przy pomocy Y.
 
2.5. Otwórz przeglądarkę www i przejdź do https://[ADRES_IP_SERWERA]:8443, na przykład: https://127.0.0.1:8443 i zaloguj się.
 
2.6. Przejdź do Tools & Settings > Plesk > License Management. Wybierz Install Key.
 
2.7. Wybierz opcję Upload a license key file, znajdź plik z licencją na komputerze I potwierdź. Po udanej aktywacji Plesk powinien pokazywać parametry oraz zakupioną licencję.