Upgrade PHP do wersji 5.6

W związku z nadchodzącą aktualizacją usług z natywną wersją PHP starszą niż 5.6, udostępniliśmy możliwość przetestowania działania Państwa stron pod wersją 5.6.

Aby tego dokonać, należy w lokalizacji w której znajdują się pliki strony, utworzyć lub zmodyfikować (jeśli już istnieje) plik o nazwie .htaccess, oraz dodać do niego (na końcu jeśli istnieją inne wpisy) następujący wpis:

AddHandler application/x-httpd-php56 .php

Od tego momentu dana strona powinna działać pod kontrolą PHP 5.6.
Aby sprawdzić czy tak faktycznie jest mogą Państwo utworzyć plik o nazwie phpinfo.php z następującą zawartością:

<?php
phpinfo();
?>


Po zapisaniu na serwerze takiego pliku, mogą Państwo otworzyć stronę http://twoja-strona.pl/phpinfo.php - gdzie zamiast twoja-strona.pl powinni Państwo podać adres swojej strony. Po otworzeniu wyżej wymienionego adresu w przeglądarce, powinni Państwo ujrzeć stronę informacyjną z parametrami PHP. W pierwszej części powinna wyświetlić się linia:

PHP Version X.X.XX

Jeżeli wyświetli się wersja 5.6 to znaczy iż operacja została przeprowadzona poprawnie i mogą Państwo przetestować działanie swojej strony pod tą nową wersją.

Uwaga!
Starsze wersje PHP takie jak 4, 5.2, 5.3 nie będą dostępne po aktualizacji.

Do przeprowadzenia weryfikacji zgodności strony z PHP 5.6 szczególnie zachęcamy osoby które posiadają stare wersje oprogramowania typu Joomla, WordPress, strony stworzone w naszym starym kreatorze stron itp.
Prosimy przetestować działanie stron niezwłocznie - dzięki temu będą mieli Państwo czas na rozwiązanie ewentualnych problemów jeszcze przed samą zmianą.