Mailadmin - opis nowego interfejsu

W celu skorzystania z nowej wersji Mailadmin"a wchodzimy na stronę webmail.nazwa_domeny lub webmail.forpsi.pl. Po otwarciu strony logujemy się na konto administracyjne postmaster. Wszelkie dane dostępowe były wysłane po uruchomieniu serwera.

Wpisujemy nazwę użytkownika "postmaster@nazwa_domeny" oraz hasło tego konta.
Wybór motywu nie wpływa na dostępne opcje - wyjątkiem jest wersja HTML, w której nie występują funkcje administracyjne.

Po zalogowaniu otrzymujemy dostęp do menu Mail admin, w którym znajdują się następujące funkcje:

  • Zarządzanie kontami e-mail. Tutaj dodajemy nowe konta oraz edytujemy już istniejące. Możemy zmieniać hasła, ustawić przekierowanie poczty lub auto-odpowiedzi
  • Przekaż - dodawanie i edycja aliasów pocztowych
  • Autoresponder - konfiguracja autorespondera, którego jedynym zadaniem jest wysyłanie automatycznej odpowiedzi na wszystkie otrzymane wiadomości, które zostały zaadresowane na adres mailowy wskazany podczas tworzenia autorespondera.