Webmail dla usług w domenie .alpha.pl i .anv.pl

W przypadku usług w domenie .alpha.pl i .anv.pl, gdy użytkownik chce korzystać z OpenWebMail (poczta z poziomu przeglądarki internetowej), należy przydzielić temu użytkownikowi powierzchnię www. Może to być stosunkowo mała wartość np. 5 MB.
Po tym zabiegu program powinien działać poprawnie i wyświetlać wszystkie wiadomości. Jeżeli odbierają Państwo dużą ilość wiadomości radzimy przydzielić większą ilość powierzchni.

Proszę pamiętać, że przy aktywnym webmailu otrzymana poczta będzie korzystała z powierzchni www.