Sprawdzenie powierzchni konta pocztowego w webmailu

Aktualny poziom zajętości powierzchni pocztowej w webmailu, pojawia się po wybraniu rozwijanego menu, w prawym górnym rogu.