Zmiana właściciela domeny

W celu zmiany właściciela domeny, widocznego w polu Abonent/Owner/Registrant we WHOIS, należy po zalogowaniu się do Panelu Klienta Forpsi wybrać z menu bocznego zakładkę Domeny:

Następnie należy wybrać Cesja domeny:

Uwaga! Przed rozpoczęciem zmiany danych właściciela, upewnij się, czy istnieje kontakt z jego danymi w zakładce Kontakty. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcją dodawania kontaktu.

Na stronie należy wykonać kolejne kroki:
  1. Wprowadzić nazwę domeny
  2. Kliknąć Uzupełnij dane właściciela domeny

Jeśli nowy właściciel posiada własne konto klienta na portalu Forpsi.pl, proszę w polu "Nowy właścicielpozostawić opcję "spoza konta" i uzyskać od nowego właściciela dane kontaktowe, które mają zostać wprowadzone, w tym ID kontaktu zawierającego te dane.
Jeśli nowy właściciel będzie korzystał z konta, na którym jest obecnie domena, proszę w polu "Nowy właściciel" wybrać opcję "w ramach konta", a następnie wybrać z listy kontakt.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku "Generuj wniosek", zobaczymy wtedy podgląd wydruku. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wydrukuj dokument, a następnie uzyskaj podpis starego i nowego właściciela domeny (w przypadku firmy, należy także dodać pieczątkę firmy, jeśli firma ją posiada).

Ostatnim krokiem jest wysłanie skanu podpisanego dokumentu do Działu Domen przy pomocy autoryzowanego zgłoszenia.

Uwaga! W przypadku domen światowych wymagane jest zatwierdzenie transferu poprzez link wysyłany na adres e-mail właściciela. Link przesyłany jest po wprowadzeniu przez nas zmian w głównym rejestrze domenowym.