Dodawanie nowego kontaktu

Dodawanie nowego kontaktu można przeprowadzić w Panelu Klienta Forpsi. Po uprzednim zalogowaniu się, należy kliknąć w menu po lewej stronie Kontakty, a następnie Dodaj nowy kontakt.


Pojawi się formularz. Ważne jest, aby wybrać prawidłową formę prawną podmiotu. Mamy do dyspozycji trzy opcje "Osoba fizyczna", "Osoba fizyczna prowadząca działalność" i "Firma z osobowością prawną". Dla każdej wybranej opcji istnieje stosowny formularz. Należy poprawnie, zgodnie z prawdą go wypełnić i zatwierdzić. 


Nowo dodany kontakt będzie dostępny na liście. Przy wykupie nowej usługi lub modyfikacji danych dla faktury, będą mogli Państwo wybrać jeden z kontaktów.