Zmiana danych do wystawiania faktur

Jeśli zmianie uległ adres lub nazwa firmy i chcesz zmienić dane do faktur dla swoich usług, istnieją dwie możliwości:
  1. Zmiana danych płatnika poprzez edycję istniejącego kontaktu
  2. Zmiana danych płatnika poprzez dodanie nowego kontaktu

Zmiana danych płatnika poprzez edycję istniejącego kontaktu

Wykonaj poniższe kroki, jeśli zmiany wymaga adres e-mail, adres, data urodzenia lub numer telefonu.
 
Zaloguj się do Panelu Klienta Forpsi przez stronę admin.forpsi.pl. Przejdź do zakładki "Kontakty" z menu po lewej stronie lub kliknij "Lista kontaktów" na stronie głównej panelu. Następnie wybierz kontakt z listy i kliknij na jego numer ID. W tym miejscu możesz edytować dane. Zmiana będzie obowiązywała dla wszystkich usług, do których przypisany jest dany kontakt.

 


Zmiana danych płatnika poprzez dodanie nowego kontaktu

Drugim sposobem zmiany danych płatnika dla usług jest dodanie nowego kontaktu, który będzie zawierał nowe dane do płatności. Wciśnij przycisk "Dodaj nowy kontakt" na stronie głównej panelu.

Otwarty zostanie formularz, w którym możesz wprowadzić dane (imię, nazwisko, adres...) dla całkowicie nowego kontaktu.

Otrzymasz ID nowego kontaktu na adres e-mail, który został wprowadzony w czasie tworzenia kontaktu. Kontakt można przypisać do usług poprzez przejście do szczegółów poszczególnych usług. Alternatywnie, kontakt może zostać zmieniony przez nasze biuro obsługi klienta. W tym celu należy przesłać autoryzowane zgłoszenie.
 
Proces autoryzacji jest opisany w tym artykule.