Nowy storage dla usług e-mail

W czasie najbliższych miesięcy będziemy migrować dane ze skrzynek pocztowych klientów na nowoczesny storage, bazujący na technologii NetApp. Nowy storage oferuje wyższą stabilność, skalowalność przestrzeni dyskowej i o wiele wyższą wydajność usług e-mail.

!N
ie będzie wymagane żadne dostosowywanie usługi po stronie klienta (ani POP3, ani IMAP)!

Migracja danych będzie przeprowadzana na przestrzeni tego roku, zawsze w godzinach nocnych i głównie w weekendy. Klienci będą na bieżąco z wyprzedzeniem informowani o przenoszeniu danych poprzez wiadomości mailowe, które będą wprowadzane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej klienta.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić nasz fan page na platformach społecznościowych lub przejść do artykułu w Bazie Wiedzy: https://support.forpsi.pl/KB/a2675/