Import rekordów DNS

Zarządzanie rekordami DNS może być wymagającym zadaniem, szczególnie jeśli masz dużą sieć domen i musisz regularnie aktualizować lub migrować rekordy DNS.
Funkcja importu rekordów DNS umożliwia łatwe przesyłanie nowych rekordów DNS z pliku CSV na serwery DNS FORPSI. Import rekordów może być przeprowadzony jeszcze przed zmianą serwerów DNS na serwery FORPSI.

Gdzie przeprowadzić konfigurację

Opcję importu rekordów DNS znajdziesz w panelu administracyjnym w szczegółach wybranej domeny, w sekcji "Edycja rekordów DNS" -> "Import rekordów DNS". Ma to zastosowanie, gdy Twoja domena korzysta już z serwerów DNS FORPSI:


W przypadku, gdy Twoja domena nie ma jeszcze skonfigurowanych serwerów DNS FORPSI, możesz skorzystać z opcji importu rekordów DNS (lub ręcznie dodać pojedyncze rekordy DNS) po przejściu do zakładki "Zmiana serwerów DNS" -> "Nowy rekord DNS możesz dodać tutaj:"


Format pliku CSV

Import rekordów DNS jest możliwy tylko za pomocą pliku CSV, który zawiera poniższe cztery kolumny:

 • Hostname
 • TTL
 • Type
 • Value
Kolejność kolumn i wielkość liter nie ma znaczenia.

Dodatkowe informacje dotyczące zawartości i formatu przesłanego pliku CSV:

 • Maksymalny rozmiar pliku CSV może wynosić 150 kB.
 • Plik może zawierać maksymalnie 200 wierszy.
 • Separatorem wartości w pliku CSV jest ; (średnik).
 • Dopuszczalny zakres wartości TTL (Time to Live) wynosi 60 - 86400.
 • Możesz importować rekordy DNS wymienione w artykule Rekordy DNS i ich znaczenie, a w szczególności typy rekordów: A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV, TLSA, CAA, NS.
 • Wartość Hostname musi zawierać nazwę domeny.
 • Kodowanie UTF-8.
 • Duplikaty będą ignorowane, a rekord zostanie dodany tylko raz.

Poniżej znajduje się przykład, jak plik CSV może wyglądać przed importem:


Po udanym imporcie zostaną dodane nowe rekordy DNS. Wszelkie istniejące rekordy DNS pozostaną niezmienione.