DKIM

Wychodzące wiadomości e-mail wysyłane przez serwer smtp.forpsi.com mogą być podpisywane za pomocą DKIM. Podpis DKIM pozwala zweryfikować, czy wiadomość pochodzi z autoryzowanego serwera pocztowego dla danej domeny. DKIM to skrót od DomainKeys Identified Mail, dzięki DKIM jest możliwa weryfikacja pochodzenia wiadomości e-mail przy użyciu szyfrowania asymetrycznego.

Serwery pocztowe często wymagają, aby wiadomości e-mail miały prawidłowy podpis DKIM. W związku z tym zalecamy włączenie podpisywania DKIM dla wiadomości wychodzących.

Dla nowych kont hostingowych, które spełniają poniższe warunki, DKIM jest aktywowany automatycznie:
  • Domena i hosting znajduje się na tym samym koncie klienta.
  • Domena korzysta z naszych serwerów DNS.
DKIM jest również aktywny dla większości utworzonych wcześniej kont hostingowych spełniających powyższe warunki.

Możesz sprawdzić status DKIM dla swoich domen w panelu administracyjnym.

Aktywacja DKIM

Zaloguj się do panelu administracyjnego i przejdź do sekcji zarządzania hostingiem.

Jak przejść do zarządzania hostingiem?

Przejdź za zakładki DKIM.
DKIM jest aktywowany osobno dla domeny głównej i osobno dla domen aliasowych.
Kliknij na Aktywuj DKIM dla odpowiedniej domeny.

 

Kolejne kroki różnią się w zależności od tego, czy zarówno domena i hosting znajdują się na tym samym koncie klienta oraz od tego, czy domena korzysta z naszych serwerów DNS.


Domena i hosting na tym samym koncie, DNS FORPSI
Jeśli warunki są spełnione, czyli domena i hosting znajdują się na tym samym koncie klienta i domena korzysta z naszych serwerów DNS, niezbędny rekord TXT jest ustawiany automatycznie. Wystarczy kliknąć Ok.

 

Domena i hosting na różnych kontach, DNS FORPSI

Jeśli domena i hosting są na różnych kontach klienta, a domena korzysta z naszych serwerów DNS, rekord TXT zostanie wyświetlony. Rekord należy dodać do ustawień DNS (typ TXT) uzupełniając pole hostname oraz wartość (którą można skopiować za pomocą przycisku „Skopiuj wartość“).


Po skonfigurowaniu rekordu TXT odczekaj około pół godziny, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Korzystanie z obcych serwerów DNS
Po skonfigurowaniu rekordu TXT sprawdzane jest czy rekord jest ustawiony poprawnie. Jeśli rekord jest nieprawidłowy, sprawdź rekord TXT w ustawieniach DNS swojej domeny.

Uwaga: Jeśli domena nie ma dodanego rekordu TXT dla DKIM, wychodzące wiadomości z tej domeny nie będą podpisywane przy użyciu DKIM na serwerze smtp.forpsi.com.

Uwaga: Aktywacja DKIM dotyczy tylko wiadomości e-mail wysyłanych przez serwer smtp.forpsi.com. Podpisywanie wysyłanych wiadomości e-mail ze strony internetowej za pomocą funkcji mail() lub innego serwera SMTP wymaga alternatywnego rozwiązania, na przykład phpmailer class do podpisywania DKIM bezpośrednio przez PHP lub wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą skryptów PHP przez serwer smtp.forpsi.com.

Uwaga: Wiadomości e-mail, które serwer smtp.forpsi.com identyfikuje jako spam, nie będą podpisywane przy użyciu DKIM.