Ustawianie alternatywnych adresów e-mail

Zależnie od wykorzystywanego wariantu hostingowego, możliwe jest ustawienie do 5 alternatywnych adresów e-mail (aliasy, tożsamości nadawcy ...) dla wysyłki wiadomości z poziomu Webmaila.

1. W przypadku usługi BUSINESS mail możliwe jest podłączenie do 4 skrzynek, które mogą być wykorzystywane w czasie wysyłki wiadomości.

2. W przypadku wszystkich wariantów usług hostingowych, możliwe jest dodanie jednego adresu, zgodnie z poradnikiem poniżej. Wybierz zakładkę Ustawienia z górnego menu.

Z menu po lewej stronie wybierz zakładki APLIKACJA > Wiadomości - Stwórz i zaznacz odpowiednią opcję w sekcji Alternatywne adresy e-mail (1.)
W czasie ustawiania wysyłki z innego adresu e-mail wymagana jest weryfikacja własności (dostępu) do zawartości podanej skrzynki (2.)

Wciśnij przycisk Wyślij kod weryfikacyjny (2.). Następnie zaloguj się na wybrane konto, skopiuj kod z wiadomości i wklej go w polu Kod weryfikacyjny.

Możliwe jest również wybranie opcji zezwalającej na przesyłanie odpowiedzi na wiadomości z wybranej skrzynki na inny adres mailowy (4.).

Po wprowadzeniu wszelkich zmian, zatwierdź je za pomocą przycisku OK.
 
W czasie tworzenia nowej wiadomości, wybierz tożsamość poprzez kliknięcie na strzałkę obok adresu e-mail nadawcy.