Usługa Pakietu

Pakiet jest kompleksową usługą, która zawiera rejestrację nazwy domeny oraz utrzymywanie usługi hostingowej, zgodnej z opisem opcji pakietów na stronie FORPSI. Usługa jest dostarczana jako zestaw usług, które nie mogą zostać rozdzielone z zachowaniem obecnych parametrów. Nie jest również możliwa zmiana serwerów DNS.

Możliwe jest korzystanie tylko z adresacji DNS dostawcy usługi.