Błąd „policy violation” – nieprawidłowe adresy odbiorców z adresu IP

Prawdopodobnie czytasz ten artykuł, ponieważ próbowałeś wysłać e-mail przez serwer SMTP smtp.forpsi.com i otrzymałeś następujący komunikat:
550 5.1.0 cNkj1y0022zrrQM01NkjaD policy violation, see https://support.forpsi.com/kb/a4077
W ciągu ostatniej godziny wysłano z Twojego adresu IP ponad 100 e-maili, a ponad połowa z nich była zaadresowana do nieprawidłowych odbiorców (brak rekordu MX, e-maile są odrzucane przez docelowy serwer pocztowy, itp.)
W tym przypadku problem leży po stronie Twojej wiadomości e-mail. Mogłeś podać nieprawidłowe adresy lub docelowe serwery pocztowe odrzucają Twoje e-maile. W takim przypadku otrzymujesz raporty o niedoręczeniu. Konieczne jest, aby dowiedzieć się, dlaczego Twoje wiadomości są odrzucane. Odpowiednie informacje można znaleźć w komunikatach NDR.

E -maile nie musiały być wysyłane z Twojego konta e-mail. Wiadomości może wysyłać osoba, która używa tego samego publicznego adresu IP co Ty. 

Ponieważ jest to typowy scenariusz nadużywania konta pocztowego do spamowania, dostęp do serwera smtp dla Twojego publicznego adresu IP został tymczasowo wyłączony (dostęp przez POP3, IMAP i Webmail nadal jest możliwy).

Blokada zostanie automatycznie zdjęta po upływie 60 minut.

Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz wcześniej odblokować konto, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta poprzez autoryzowane zgłoszenie.