Usuwanie danych kontaktowych właściciela z bazy WHOIS

Usunięcie danych kontaktowych z WHOIS nie jest możliwe, instneje jednak opcja ukrycia danych.

Od 25 maja 2018 (wejście w życie RODO), wszystkie dane kontaktowe we WHOIS zostały ukryte. Zamiast oryginalnych danych wyświetlone zostaną dane jak na zrzutach ekranu poniżej:
 
 
Główny rejestr wysyła wiadomość weryfikacyjną dwa razy do roku. Znajdują się w niej obecne dane dla domeny oraz informacja o możliwości ich aktualizacji. Zmiana danych jest możliwa poprzez kontakt z Biurem Obsługi FORPSI.

W celu edycji danych przypisanych do domeny należy przesłać autoryzowane zgłoszenie. Utrzymywanie prawidłowych danych właściciela domeny jest niezbędne do zapewnienia bezproblemowego działania domeny w przyszłości. Główny rejestr nieustannie weryfikuje poprawność wprowadzonych danych. Brak reakcji na przesyłane wiadomości weryfikacyjne może skutkować zablokowaniem lub usunięciem domeny.

Sugerujemy podjęcie natychmiastowych kroków w przypadku potrzeby zmiany danych. Jeśli natomiast dane z wiadomości weryfikacyjnych są aktualne, wiadomości można zignorować.
 
Jeśli dane kontaktowe w otrzymanych wiadomościach e-mail są ukryte, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym biurem obsługi klienta. Zweryfikujemy dane w głównym rejestrze.