Kod Auth-ID dla domen .eu

AUTH-ID jest unikatowym kodem (hasłem) generowanym dla danej domeny, który jest wykorzystywany do autoryzacji zmian w głównym rejestrze domen .eu (transfer). Kod AUTH-ID jest przesyłany na kontaktowy adres e-mail właściciela domeny bezpośrednio z głównego rejestru EURid. Kod AUTH-ID jest ważny przez 40 dni od daty wygenerowania. Operację generowania kodu przeprowadzić może jedynie autoryzowany rejestrator domen. Alternatywną opcją uzyskania kodu AUTH-ID jest kontakt bezpośrednio przez stronę EURid.