Synchronizacja kalendarza na MacOS

Zaloguj się na konto poprzez Webmail i aktywuj CalDAV zgonie z poradnikiem.

Dodanie kalendarza
Wybierz Calendar > Preferences w menu i przejdź do zakładki Accounts.
Wciśnij przycisk + w celu utworzenia nowego konta.

Wybierz opcję Add CalDAV Account i kliknij Continue
MacOS volba poskytovatele uctu
Wybierz Advanced i wprowadź swoje dane.
MacOS nastaveni CalDAV uctu
- User Name: adres e-mail
- Pasword: hasło do skrzynki
- Server Address: https://email.forpsi.com
- Server Path: /caldav/twoj_adres_e-mail/
- Port: 443 oraz zaznacz opcję "Use SSL"

Zakończ konfigurację poprzez kliknięcie przycisku Sign In