Cesja domeny - zmiana właściciela domeny .sk

Aby przekazać prawa do domeny (dokonać cesji) należy zalogować się na swoje konto w Panelu Klienta Forpsi, do którego przypisana jest ta domena, następnie przejść do działu Domeny i kliknąć link Cesja domeny.


W formularzu należy uzupełnić dane podmiotów uczestniczących w cesji. Dane obecnego właściciela domeny można też uzupełnić klikając w odpowiedni przycisk.


Jeśli nowym właścicielem nazwy domeny ma zostać podmiot, który ma osobne konto klienta, wybieramy opcję "spoza konta". Jeśli dane nowego dysponenta domeny istnieją jako kontakt na naszym koncie klienta, można je uzupełnić automatycznie (jak powyżej) wybierając opcję w "ramach konta".
Niezbędne jest podanie w formularzu ID kontaktów, które widnieją w naszym systemie (każdy kontakt dodany do panelu klienta ma przypisany swój własny ID). Następnie klikamy Generuj wniosek.


Po wypełnieniu formularza i wygenerowaniu pliku pdf, dokument należy podpisać przez obydwie strony umowy (podmiot zrzekający się prawa do domeny i podmiot przejmujący prawa do domeny. W przypadku gdy firma posiada pieczątkę należy także  opieczętować dokument). Taki dokument cesji należy zeskanować i przesłać formie elektronicznej na adres biuro@forpsi.pl lub wysłać do nas tradycyjną pocztą na adres:

AlphaNet Sp. z o.o.
41-214 Sosnowiec
ul. Małobądzka 4a

Osoba przejmująca domenę powinna zarejestrować się w naszym systemie. Można to zrobić tutaj. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku domena zostanie przeniesiona na konto nowego abonenta, jak również zostaną zaktualizowane dane w bazie WHOIS.

Uwaga! Jeśli chcesz przekazać prawa do więcej niż jednej domeny, stosowny dokument musi zostać wygenerowany dla każdej domeny z osobna.