Przypomnienie hasła do skrzynki postmaster

Postmaster jest domyślną skrzynką administracyjną tworzoną w czasie zakładania usługi mailowej dla domeny. Skrzynka nie może zostać usunięta oraz jej nazwa nie może zostać zmieniona. Hasło do tej skrzynki nie może zostać zresetowane z poziomu interfejsu webmaila.

Jeśli nie pamiętasz hasła do konta postmaster, zaloguj się do Panelu Administracyjnego i wybierz zakładkę Hosting z menu po lewej stronie lub z menu Strony głównej.

Wybierz domenę z listy i kliknij link [wyślij hasło konta postmaster] w zakładce E-mail.