Konfiguracja serwera SMTP - sprawdzenie rekordów DNS

Rekordy DNS domeny nadawcy i odbiorcy są sprawdzane na serwerze smtp.forpsi.com. Domeny muszą więc posiadać ustawione rekordy MX lub A. Serwer pocztowy rozpoznaje jaki jest rekord MX lub A i na podstawie tych informacji wysyła wiadomość e-mail lub zwrotkę, jeśli wiadomość e-mail nie została pomyślnie dostarczona.
  • Domena odbiorcy musi mieć prawidłowy rekord MX lub A w ustawieniach DNS
Gdy wyślesz wiadomość na adres e-mail, którego domena nie zwraca żadnego rekordu MX lub A w systemie DNS, wiadomość zostanie odrzucona.
  • MS Outlook - wyśle Twoje e-maile do prawidłowych odbiorców (jeśli wiadomość jest skierowana do większej liczby odbiorców) i zwróci komunikat o błędzie (jako nowy e-mail) zawierający informację, którzy odbiorcy byli błędni.
  • Thunderbird, Opera Mail – wiadomość nie zostanie wysłana, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Invalid destination domain”. Twoja wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Element wysłany lub Wysłane. Konieczne jest poprawienie lub usunięcie nieprawidłowych odbiorców z listy mailingowej.
  • Webmail zamiast wysłania wiadomości wyświetli się okno typu "POP-UP" zawierające odpowiedź serwera.

Odpowiedź serwera:
5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid destination domain 
 Co zrobić, jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie?
  • Sprawdź i popraw adresy odbiorców wiadomości, zgodnie z komunikatem o błędzie.
Domena nadawcy musi mieć prawidłowy rekord MX lub A w DNS. Jeśli domena nadawcy nie zwróci żadnego rekordu MX ani A, wiadomość również zostanie odrzucona.


Odpowiedź serwera:
5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid domain 
Co zrobić, jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie? 
Sprawdź rekordy MX i A domeny nadawcy - czy są ustawione i dostępne (możesz skorzystać z narzędzia     online https://mxtoolbox.com/MXLookup.aspx). Jeśli uważasz, że rekordy DNS są ustawione poprawnie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta formularz kontaktowy.
 
Może być więcej powodów, dla których domena nadawcy nie ma ustawionego prawidłowego rekordu DNS. Domena nadawcy mogła wygasnąć, rekord DNS nie został jeszcze ustawiony, itp. Nie można odpowiedzieć na takiego e-maila, ani zwrócić komunikatu o błędzie. Najlepiej od razu poinformować nadawcę, że jego domena nie posiada ustawionego poprawnie rekordu w DNS.
 
Uwaga! Serwer SMTP rozróżnia adres konta uwierzytelniającego i adres e-mail nadawcy (np. jako adresu e-mail nadawcy można użyć aliasu domeny). Serwer SMTP sprawdza adres e-mail nadawcy.