Wiadomość e-mail została odrzucona z błędem „brak revers DNS dla x.x.x.x”

Każdy rozsyłający serwer smtp powinien spełniać określone parametry. Jednym z tych parametrów jest odwrotny rekord DNS wychodzącego adresu IP serwera smtp. Zwiększa wiarygodność serwera smtp. 

Gdy wiadomość e-mail jest dostarczana na serwer mxavas.forpsi.com, sprawdzane jest również, czy ustawiony jest odwrotny rekord DNS wychodzącego adresu IP.
Dzięki tej kontroli wiele wiadomosci niechcianych (spam) wysłanych ze zwykłego komputera np. z wirusami jest odrzucanych. 
Jeżeli rekord odwrotny nie jest ustawiony, komunikacja z serwerem wychodzącym jest natychmiast odrzucana. Nadawca powinien otrzymać wiadomość z tym błędem: 

554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x

Jeśli nadawca otrzyma wiadomość z powyższym błędem, powinien skontaktować się z administratorem swojego serwera SMTP w celu ustalenia ustawienia odwrotnego rekordu. Jest on ustalany przez tego, który nadał adres IP (dostawca usług internetowych, itp.).