Administracja serwera

UWAGA! Ten przewodnik nie może być używany dla usług Forpsi Cloud lub Classic VPS, a jedynie dla starych (już niedostępnych) wariantów VPS.

Do zarządzania serwerem możesz użyć: 
  1. Dla serwerów z systemem operacyjnym Linux:
    • PowerPanel: graficzny interfejs sieciowy dostępny na porcie 4643  (https://adres_ip_serwera:4643/)
    • dostęp przez SSH: na standardowym porcie 22
  2. Dla serwerów z system operacyjny Windows:
    • PowerPanel: graficzny interfejs sieciowy dostępny na porcie 4643 (https://adres_ip_serwera:4643/) 
    • dostęp przez Pulpit Zdalny (usługi terminalowe)