Ochrona serwera wirtualnego

Oprócz ograniczenia dozwolonych portów (sprawdź artykuł Porty dozwolone dla dostępu do VPS), FORPSI  nie wprowadza żadnych ograniczeń.
Wszelkie dodatkowe ustawienia bezpieczeństwa leżą w gestii administratora serwera. Oprócz publicznie dostępnych instrukcji, możesz skorzystać z artykułów w dziale Zabezpieczenia serwerów Linux.