Logi wiadomości e-mail w Qmailu na serwerze VPS

Usługa poczty na Linux VPS jest przeważnie realizowana przez program Qmail. Ponieważ Qmail jest dostosowany do administrowania z poziomu Pleska, logi znajdziesz w poniższej ścieżce:

/usr/local/psa/var/log